Do zadań Sekcji ds. Organizacji i Kadr należy w szczególności:

 1. W zakresie spraw organizacji i archiwizacji:
  1. realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy miejskiej;
  2. organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta miejskiego;
  3. opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta miejskiego;
  4. prowadzenie archiwum komendy miejskiej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów;
  5. prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie miejskiej;
  6. organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
  7. przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy miejskiej;
  8. opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy miejskiej;
  9. organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy miejskiej i jednostek ratowniczo - gaśniczych;
  10. realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy miejskiej;
  11. prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta miejskiego
 2. W zakresie spraw kadrowych:
  1. realizowanie założeń polityki kadrowo - płacowej komendanta miejskiego;
  2. przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie miejskiej, w tym dowódców jednostek ratowniczo - gaśniczych;
  3. opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie miejskiej;
  4. opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy miejskiej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;
  5. ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie miejskiej;
  6. prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy miejskiej;
  7. sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno - rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy miejskiej;
  8. realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy miejskiej;
  9. analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego.
 3. Zadania z zakresu pomocy prawnej do których należy realizacja obowiązków określonych ustawą z dnia 6 lipca 1982 r o radcach prawnych (Dz. U. Z 2002 r. nr 123, poz.1059 z późn. zm.) tj. świadczenie pomocy prawnej urzędowi komendanta miejskiego, a w szczególności udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych oraz występowanie przed sądami i urzędami zleca się właściwym podmiotom zewnętrznym.

Do zadań Sekcji ds. Organizacji i Kadr należy w szczególności:

 1. W zakresie spraw organizacji i archiwizacji:
  1. realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy miejskiej;
  2. organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta miejskiego;
  3. opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta miejskiego;
  4. prowadzenie archiwum komendy miejskiej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów;
  5. prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie miejskiej;
  6. organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
  7. przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy miejskiej;
  8. opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy miejskiej;
  9. organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy miejskiej i jednostek ratowniczo - gaśniczych;
  10. realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy miejskiej;
  11. prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta miejskiego
 2. W zakresie spraw kadrowych:
  1. realizowanie założeń polityki kadrowo - płacowej komendanta miejskiego;
  2. przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie miejskiej, w tym dowódców jednostek ratowniczo - gaśniczych;
  3. opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie miejskiej;
  4. opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy miejskiej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;
  5. ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie miejskiej;
  6. prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy miejskiej;
  7. sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno - rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy miejskiej;
  8. realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy miejskiej;
  9. analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego.
 3. Zadania z zakresu pomocy prawnej do których należy realizacja obowiązków określonych ustawą z dnia 6 lipca 1982 r o radcach prawnych (Dz. U. Z 2002 r. nr 123, poz.1059 z późn. zm.) tj. świadczenie pomocy prawnej urzędowi komendanta miejskiego, a w szczególności udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych oraz występowanie przed sądami i urzędami zleca się właściwym podmiotom zewnętrznym.

Naczelnicy Wydziału

Naczelnik wydziału - mł.kpt. Monika Buźniak

Zastępca naczelnika -