Akcje Ratowniczo-Gaśnicze

Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczo - gaśniczych i gaszenie pożarów. Ratowanie zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt i mienia obywateli.

Ratownictwo Chemiczne

Organizowanie i prowadzenie akcji ratownictwa chemiczno- ekologicznego oraz działania podczas innych klęsk żywiołowych w tym powodzi.

Ratownictwo Techniczne

Organizowanie i prowadzenie akcji ratownictwa technicznego podczas katastrof, wypadków i innych miejscowych zagrożeń.           

Szkoleniowo-wychowawcze

Prowadzenie działalności szkoleniowo - wychowawczej oraz organizowanie ćwiczeń, zawodów strażackich, szkoleń i spotkań z młodzieżą.

Rozpoznawanie Zagrożeń

Rozpoznawanie zagrożeń i ich likwidacja oraz nadzór i egzekucja przestrzegania przepisów przeciw-pożarowych i innych w zakresie bezpieczeństwa.          

Ustalanie Przyczyn Zagrożeń

Wstępne ustalanie przyczyn powstania pożarów i innych miejscowych zagrożeń, przyczyn ich rozwoju oraz współpraca z innymi służbami w tym zakresie.