Kierownictwo Komendy Miejskiej

Stanowisko:
Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie
Telefon:
914348404