Drukuj

 

 

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie ogłasza przetarg nieograniczony na :
„Bezgotówkowe tankowanie paliw płynnych  do pojazdów służbowych  oraz sprzętu silnikowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie na stacjach paliw Dostawcy"

 Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ Paliwa 2017

Formularz Oferty

Kalkulacja

Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i podmiotach trzecich

Załącznik do SIWZ - Umowa

Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonana zamówienia


Dodano 11 lipca 2017r.

modyfikacja siwz 11_07_2017

Odpowiedź na zapytania wykonawców 11_07_2017 - cz.1

 Odpowiedź na zapytania wykonawców 11_07_2017 - cz.2

 

Dodano 18 lipca 2017r.

unieważnienie