Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie udostępnia internetowy system Biuletynu Informacji Publicznej, który jest urzędowym publikatorem informacyjnym, składającym się z ujednoliconego systemu stron publikowanych w sieci teleinformatycznej, na których zostaje udostępniona informacja publiczna. Biuletyn Informacji Publicznej redagowany jest na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. i rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 17 maja 2002 r.

Nowa strona BIP KM PSP w Szczecinie funkcjonuje od 06.11.2017r.