Informacje

Wszystkie pliki

Sortuj wg:
Domyślnie | Nazwy | Autor | Daty | Wyświetleń
pdf.png
Zawiadomienie

w trybie art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, o zakończenia budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania

Pobierz

GORĄCY

Dodany: 2017-05-04
Dodany przez:
Data modyfikacji: 2017-10-25
Zmieniony przez: mhelminiak
pdf.png
Wniosek

o wydanie opinii zgodnie z Ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

Pobierz

GORĄCY

Dodany: 2017-05-04
Dodany przez: mhelminiak
Data modyfikacji: 2018-02-05
Zmieniony przez: mhelminiak
pdf.png
Wniosek

o wydanie zaświadczenia w trybie art. 14. ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego dotyczącą spełnienia przez obiekt wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Pobierz

GORĄCY

Dodany: 2017-05-04
Dodany przez: mhelminiak
Data modyfikacji: 2018-02-05
Zmieniony przez: mhelminiak
pdf.png
Wniosek

O wydanie opinii zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie dotyczącej spełnienia przez obiekt wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Pobierz

GORĄCY

Dodany: 2017-05-04
Dodany przez: mhelminiak
Data modyfikacji: 2018-02-05
Zmieniony przez: mhelminiak
pdf.png
Wniosek

O wydanie opinii zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania dotyczącą spełnienia przez budynek/lokal wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Pobierz

GORĄCY

Dodany: 2017-05-04
Dodany przez: mhelminiak
Data modyfikacji: 2018-02-05
Zmieniony przez: mhelminiak
pdf.png
Wniosek

O wydanie opinii zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej dotyczącej spełnienia przez budynek/lokal wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Pobierz

GORĄCY

Dodany: 2017-05-04
Dodany przez: mhelminiak
Data modyfikacji: 2018-02-05
Zmieniony przez: mhelminiak
pdf.png
Wniosek

O wydanie opinii zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej a także zasad jego organizowania i nadzorowania dotyczącej spełnienia przez obiekt wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej (organizacja wypoczynku przez organizatora na obiekcie niebędącym jego własnością)

Pobierz

GORĄCY

Dodany: 2017-05-04
Dodany przez: mhelminiak
Data modyfikacji: 2018-02-05
Zmieniony przez: mhelminiak
pdf.png
Wniosek

O wydanie opinii zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej a także zasad jego organizowania i nadzorowania dotyczącej spełnienia przez obiekt wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej (organizacja wypoczynku przez organizatora na obiekcie będącym jego własnością

Pobierz

GORĄCY

Dodany: 2017-05-04
Dodany przez: mhelminiak
Data modyfikacji: 2018-02-05
Zmieniony przez: mhelminiak
pdf.png
Wniosek

O wydanie zaświadczenia w trybie art. 12. ust. 2 pkt. 10 Ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym dotyczącego spełnienia przez obiekt wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Pobierz

GORĄCY

Dodany: 2017-05-04
Dodany przez: mhelminiak
Data modyfikacji: 2018-02-05
Zmieniony przez: mhelminiak
pdf.png
Wniosek

O wydanie opinii zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych dotyczącej spełnienia przez budynek/lokal wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Pobierz

GORĄCY

Dodany: 2017-05-04
Dodany przez: mhelminiak
Data modyfikacji: 2018-02-05
Zmieniony przez: mhelminiak
pdf.png
Dokumentacja

Wymagana dokumentacja do wydania opinii dla imprezy masowej

Pobierz

GORĄCY

Dodany: 2017-05-04
Dodany przez: mhelminiak
Data modyfikacji: 2017-05-04
Zmieniony przez: mhelminiak
pdf.png
Protokół

Z praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji w obiekcie np. SZKOŁY

Pobierz

GORĄCY

Dodany: 2017-05-04
Dodany przez: mhelminiak
Data modyfikacji: 2017-05-04
Zmieniony przez: mhelminiak
pdf.png
Wniosek

O wydanie zaświadczenia o zdarzeniu

Pobierz

GORĄCY

Dodany: 2017-05-04
Dodany przez: mhelminiak
Data modyfikacji: 2017-05-04
Zmieniony przez: mhelminiak