W związku z działaniami wspomagającymi profilaktykę koronawirusa COVID-19 funkcjonariusze KM PSP w Szczecinie oraz druhowie z jednostek OSP z terenu Szczecina w dniach od 29 kwietnia do 10 maja 2020 r. zrealizowali następujące zadania:

 • po dwóch funkcjonariuszy KM PSP w Szczecinie wspiera Straż Graniczną przy badaniu temperatury załóg statków przypływających do portu w Szczecinie, przebadano 644 osób na 80 statkach. Zaangażowanych łącznie było 19 funkcjonariuszy KM PSP w Szczecinie,
 • funkcjonariusze KM PSP udzielili wsparcia Straży Granicznej oraz funkcjonariuszom z KP PSP Police przy badaniu temperatury na przejściu granicznym w Kołbaskowie, osobom wjeżdżającym na teren Polski,
 • wsparcie działania prewencyjnego Policji na terenie miasta Szczecin w ogłaszaniu dźwiękowych komunikatów dla ludności przy użyciu samochodów operacyjnych:
  • funkcjonariusze KM PSP w Szczecinie wykonali 22 przejazdy,
  • druhowie z OSP Szczecin – Śmierdnica (ksrg) wykonali 3 przejazdy,
  • druhowie z OSP GRYF wykonali 3 przejazdy.
 • funkcjonariusze KM PSP w Szczecinie kontrolowali na bieżąco stan technicznych namiotów pneumatycznych, które znajdują się przy:
 • Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym przy ul. Arkońskiej – przeznaczone na polową izbę przyjęć,
 • Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 PUM w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej – przeznaczone na polową izbę przyjęć,
 • Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i administracji w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej – wsparcie techniczne,
  • Zespole Szkół nr 4 przy ul. Janusza Kusocińskiego – wsparcie techniczne,
  • Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego – przeznaczony jako miejsce do dekontaminacji sprzętu oraz pracowników.

W dniu 11 maja Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Gryf” działająca przy JRG 2 KM PSP w Szczecinie przygotowała środek do dezynfekcji rąk oraz powierzchni, opierając się na wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia. Do wytworzenia wykorzystano alkohol etylowy, przekazany przez Zachodniopomorski Urząd Celno-Skarbowy w Szczecinie.

Środek zostanie wykorzystany na potrzeby służby zdrowia oraz opieki społecznej.

 

W dniu 4 maja 2020 r. w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka z udziałem kadry kierowniczej KM PSP w Szczecinie.

W trakcie apelu został odczytany list Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i druhów Ochotniczych Straży Pożarnych z okazji Dnia Strażaka.

Podczas uroczystości zostały odczytane wyciągi z rozkazów personalnych o nadaniu wyższych stopni służbowych.