Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie
Ogłoszenie o naborze nr 5306 z dnia 09 listopada 2016 r.
 

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

Referent do spraw organizacyjnych
w Wydziale Organizacyjno - KadrowymMIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Szczecin
ADRES URZĘDU:

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie,
ul. Grodzka 1/5, 70-560 Szczecin

 
TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

• Dokumenty należy złożyć do: 16 listopada 2016 r.
• Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
• Miejsce składania dokumentów:
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
ul. Grodzka 1/5
70-560 Szczecin

 

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem "oferta zatrudnienia w służbie cywilnej w celu zastępstwa na stanowisku referenta ds. organizacyjnych".

 

Oferty otrzymane po terminie lub nie kompletne nie będą rozpatrywane. Oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.

 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
(91) 434-84-75.
 
PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZONYM PLIKU 

Referent

Pobierz

GORĄCY

Dodany: 2016-11-16
Dodany przez: mhelminiak
Data modyfikacji: 2017-02-22
Zmieniony przez: sdajnowiec