W związku z działaniami wspomagającymi profilaktykę koronawirusa COVID-19 funkcjonariusze KM PSP w Szczecinie oraz druhowie z jednostek OSP z terenu Szczecina od 31 marca do 2 kwietnia 2020 r. zrealizowali następujące zadania:

  • po dwóch funkcjonariuszy KM PSP wspiera Straż Graniczną przy badaniu temperatury załóg statków przypływających do portu w Szczecinie, zostały przebadane 142 osoby na 13 statkach. Zaangażowanych łącznie było 6 funkcjonariuszy KM PSP,
  • ośmiu funkcjonariuszy KM PSP udzielało wsparcia  Straży Granicznej oraz funkcjonariuszom z KP PSP Police przy badaniu temperatury na przejściu granicznym w Kołbaskowie, osobom wjeżdżającym na teren Polski,
  • wsparcie działania prewencyjnego Policji na terenie miasta Szczecin w ogłaszaniu dźwiękowych komunikatów dla ludności przy użyciu samochodów operacyjnych:
    • funkcjonariusze KM PSP wykonali 19 przejazdów,
    • druhowie z OSP Szczecin – Śmierdnica (ksrg) wykonali 6 przejazdów,
    • druhowie z OSP GRYF wykonali 3 przejazdy.

Dnia 3 kwietnia 2020 r. na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 PUM w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej sprawiono polową izbę przyjęć przez funkcjonariuszy KM PSP, składającą się z 1 namiotu pneumatycznego wyposażonego w nagrzewnicę oraz oświetlenie. Stan techniczny namiotu jest kontrolowany przez funkcjonariuszy KM PSP.