W związku z działaniami wspomagającymi profilaktykę koronawirusa COVID-19 funkcjonariusze KM PSP w Szczecinie oraz druhowie z jednostek OSP z terenu Szczecina w dniach 27-30 marca 2020 r. zrealizowali następujące zadania:

  • po dwóch funkcjonariuszy KM PSP wspiera Straż Graniczną przy badaniu temperatury załóg statków przypływających do portu w Szczecinie, zostało przebadanych 225 osób na 19 statkach. Zaangażowanych łącznie było 10 funkcjonariuszy KM PSP,
  • szesnastu funkcjonariuszy KM PSP wsparli  Straż Graniczną oraz funkcjonariuszy z KP PSP Police przy badaniu temperatury na przejściu granicznym w Kołbaskowie, osobom wjeżdżającym na teren Polski,
  • wsparcie działania prewencyjnego Policji na terenie miasta Szczecin w ogłaszaniu dźwiękowych komunikatów dla ludności przy użyciu samochodów operacyjnych:
    • funkcjonariusze KM PSP wykonali 30 przejazdów,
    • druhowie z OSP Szczecin – Śmierdnica (ksrg) wykonali 7 przejazdów,
    • druhowie z OSP GRYF wykonali 5 przejazdów.

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Gryf” działająca przy JRG 2 KM PSP w Szczecinie w dniach od 20 do 26 marca przygotowała środek do dezynfekcji rąk oraz powierzchni, opierając się na wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia. Do wytworzenia wykorzystano alkohol etylowy, przekazany przez Zachodniopomorski Urząd Celno-Skarbowy w Szczecinie, Komendę Wojewódzką PSP w Szczecinie oraz denaturatu zakupionego ze środków własnych KM PSP w Szczecinie.

 Środek zostanie wykorzystany na potrzeby własne PSP oraz ZpUCS.