W związku z działaniami wspomagającymi profilaktykę koronawirusa COVID-19 funkcjonariusze KM PSP w Szczecinie w dniach 25-26 marca 2020 r. zrealizowali następujące zadania:

  • po dwóch funkcjonariuszy KM PSP wspiera Straż Graniczną przy badaniu temperatury załóg statków przypływających do portu w Szczecinie, zostało przebadanych 125 osób na 16 statkach. Zaangażowanych łącznie było 12 funkcjonariuszy KM PSP,
  • czterech funkcjonariuszy KM PSP wsparli  Straż Graniczną oraz funkcjonariuszy z KP PSP Police przy badaniu temperatury na przejściu granicznym w Kołbaskowie, osobom wjeżdżającym na teren Polski,
  • wsparcie działania prewencyjnego Policji na terenie miasta Szczecin w ogłaszaniu dźwiękowych komunikatów dla ludności przez siedmiokrotny przejazd samochodów operacyjnych KM PSP w Szczecinie oraz dwukrotny przejazd samochodu operacyjnego OSP Szczecin – Śmierdnica (ksrg).