Szczecin - dnia 14 grudnia 2020r

 

Nabór kandydatów do służby przygotowawczej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie na stanowisko stażysta d/s kadrowych

Liczba kandydatów do przyjęcia do pracy: 2

Miejsce pracy: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, 

ul. Grodzka 1/5, 70-560 Szczecin.

 

Więcej informacji poniżej:

Ogłoszenie o naborze

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu

Wyniki z testu sprawności fizycznej

Punktacja za posiadane wykształcenie