Drukuj

 

Szczecin - dnia 15 maja 2019r

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej na stanowisko stażysta

Liczba kandydatów do przyjęcia do służby: 10

Stanowisko etatowe (docelowe):  starszy ratownik 

System pełnienia służby: zmianowy

Miejsce pełnienia służby: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, 
ul. Grodzka 1/5, 70-560 Szczecin.

Więcej informacji poniżej:

 Ogłoszenie o naborze

 Lista osób zakwalifikowanych do II etapu

Wyniki z testu sprawności fizycznej

Wyniki próby akrofobii

Punktacja za wykształcenie, wyszkolenie, posiadane umiejętności

Punktacja z rozmowy kwalifikacyjnej

Wyniki naboru