Drukuj

 

Szczecin - dnia 11 czerwca 2018r

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej na stanowisko stażysta

Liczba kandydatów do przyjęcia do służby: 5

Stanowisko etatowe (docelowe):  starszy ratownik

System pełnienia służby: zmianowy

Miejsce pełnienia służby: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, 
ul. Grodzka 1/5, 70-560 Szczecin.

Więcej informacji poniżej:

 Ogłoszenie o naborze

 Lista osób zakwalifikowanych do II etapu - UWAGA !! NUMERY IDENTYFIKACYJNE DLA KANDYDATÓW ZOSTANĄ PRZYDZIELONE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ W DNIU 02.07.2018r.


Wyniki testu sprawności fizycznej

Wyniki próby akrofobii

Punktacja za posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności

Punktacja z rozmowy kwalifikacyjnej

Informacja o wynikach naboru stażysta - ratownik