Szczecin - dnia 14 marca 2018r

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie poszukuje  

 

funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej do służby w grupie ratownictwa chemiczno - ekologicznego na stanowisku:

 

docelowo: specjalista w specjalności ratownictwo chemiczno - ekologiczne -
Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza nr 2 w Szczecinie

na zasadach przeniesienia służbowego

 

Wymagania konieczne:

 • posiadanie wykształcenia wyższego o kierunku:
  chemia, technologia chemiczna, analityka chemiczna, inżynieria chemiczna
  i procesowa, inżynieria procesowa i ochrona środowiska, biologia, biotechnologia, biomonitoring i biotechnologia ekologiczna lub
 • posiadanie wykształcenia średniego (tytuł technika w zakresie zbliżonym do chemii, biologii lub fizyki). 

Wymagania pożądane:

 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy,
 • terminowość i dokładność,
 • rzetelność, sumienność i samodzielność.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • CV i list motywacyjny.

Dokumenty należy składać na adres: 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

 1. Grodzka 1/5

70-560 Szczecin

Informacji w niniejszej sprawie udziela:

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie
st. bryg. mgr inż. Kazimierz Lesisz – 91 43 48 404 (sekretariat).