Szczecin - dnia 14 grudnia 2020r

 

Nabór kandydatów do służby przygotowawczej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie na stanowisko stażysta d/s kadrowych

Liczba kandydatów do przyjęcia do pracy: 2

Miejsce pracy: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, 

ul. Grodzka 1/5, 70-560 Szczecin.

 

Więcej informacji poniżej:

Ogłoszenie o naborze

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu

Wyniki z testu sprawności fizycznej

Punktacja za posiadane wykształcenie

Wyniki rozmowy kwalifikacyjnej

 

Szczecin - dnia 14 grudnia 2020r

 

Nabór kandydatów do służby przygotowawczej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie na stanowisko stażysta d/s kwatermistrzowskich

Liczba kandydatów do przyjęcia do pracy: 1

Miejsce pracy: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, 

ul. Grodzka 1/5, 70-560 Szczecin.

 

Więcej informacji poniżej:

Ogłoszenie o naborze

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu

Wyniki z testu sprawności fizycznej

Punktacja za posiadane wykształcenie

Punktacja z rozmowy kwalifikacyjnej

 

Szczecin - dnia 04 grudnia 2020r

 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko starszy specjalista do spraw zamówień publicznych w Wydziale Kwatermistrzowskim

Liczba kandydatów do przyjęcia do pracy: 1

Miejsce pracy: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, 

ul. Grodzka 1/5, 70-560 Szczecin.

 

Więcej informacji poniżej:

Ogłoszenie o naborze

Wyniki do rozmowy kwalifikacyjnej

Wyniki naboru