Kierownictwo Komendy Miejskiej

Stanowisko:
Z-ca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie
Adres:
Szczecin
Zachodniopomorskie
Polska
Telefon:
914348404