Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie ogłasza przetarg nieograniczony na :

„Dostawę odzieży specjalnej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie”.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 1 A do SIWZ

Zalacznik nr 2 oświadczenie wykluczenie wykonawcy

Załącznik nr 3 oświadczenie warunki podmioty trzecie

Załącznik nr 4 do siwz- wzór umowy

 

Dodano 11.10.2019

Informacja z otwarcia ofert

 

Dodano 16.10.2019

Informacja o wyborze oferty wykonawcy

 

Dodano 23.10.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia