Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie ogłasza przetarg nieograniczony na :

„Remont pomieszczeń i instalacji budynków Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej  Nr 2  Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej  w Szczecinie”

 Informacja o wyborze oferty _21.08.2017

Informacja o złożonych ofertach_18.08.2017

ogłoszenie_o_zamówieniu_31_07_2017.pdf

siwz_roboty_budowlane_JRG_2.doc

Załącznik_nr_1_formularz_oferty.doc

Załącznik_nr_2_oswiadczenie_wykluczenie_wykonawcy.docx

Załącznik_nr_3_oswiadczenie_warunki_podmioty_trzecie.docx

Załącznik_nr_4_wzór_umowy.doc

Załącznik_nr_5_do_umowy_wzór_gwarancji.doc

Załącznik_nr_5_zobowiązanie_podmiotu_trzeciego.doc

Załącznik_nr_6_projekty.zip

Załącznik_nr_7_stwiorb.zip

Załącznik_nr_8_Przedmiary.zip

Załącznik_nr_9_harmonogram.xlsx