Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie
- st.bryg. Kazimierz Lesisz
przyjmuje interesantów we wszystkich sprawach ochrony przeciwpożarowej powiatu - codziennie oraz w sprawach skarg i wniosków - we wtorki od godziny 15.30-17.00 po wcześniejszym umówieniu się w sekretariacie.

W zależności od charakteru sprawy interesant może być skierowany bezpośrednio do komórki organizacyjnej Komendy Miejskiej PSP właściwej ze względu na zakres realizowanych zadań.

Sprawy kierowane na piśmie lub elektronicznie mogą być dostarczane do komendy poprzez:
- osobiste doręczenie w siedzibie komendy do sekretariatu - pokój nr 212 ul. Grodzka 1/5, 70 - 560 Szczecin,
- listownie na adres podany w powyższym punkcie,
- faksem na nr ( 0 91 ) 4348404,
- pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Skargi i wnioski mogą być kierowane w formie:
- ustnie do protokołu ( przez zgłoszenie osobiste sprawy w sekretariacie komendy, gdzie pracownik sekretariatu sporządza "Protokół przyjęcia skargi /wniosku/" kierowanego do Komendanta Miejskiego PSP
- pisemnie

W sekretariacie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie pokój nr 212 tel. 0914348404 można uzyskać informacje lub dokumenty między innymi w zakresie:

1. zgłoszenia odbioru przeciwpożarowego obiektów
2. zgłoszenia organizacji imprez masowych
3. zgłoszenia obiektów do zbiorowego wypoczynku dzieci i młodzieży
4. prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych na wniosek stron
5. wydawania opinii o stanie bezpieczeństwa pożarowego użytkowanych budynków, obiektów, lokali
6. rozpatrywania skarg na zaniedbania przeciwpożarowe,
7. uzyskania zaświadczenia o zaistniałym pożarze lub miejscowym zagrożeniu,
8. możliwości zatrudnienia w Komendzie Miejskiej PSP i podjęcia nauki w Szkołach Pożarniczych,
9. uzyskania zaświadczenia o zatrudnieniu w Komendzie Miejskiej PSP w Szczecinie