Środki trwałe będące na stanie KM PSP Szczecin stan na 31.12.2017r. w tysiącach złotych dotyczy konta 011 i 013:
grunty: 0
budynki i lokale: 13 515
obiekty inżynierii lądowej: 72
maszyny i urządzenia techniczne: 4 094
środki transportowe: 9 096
pozostałe środki trwałe: 572

 

Środki Trwałe KM PSP na dzień 31.12.2017r.