• st. bryg. Kazimierz Lesisz - Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie
  • bryg. Robert Wnukiewicz - Z-ca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie
  • st. bryg. Jarosław Jarczewski - Z-ca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie