Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie pracuje w następujących godzinach:

  • od poniedziałku do piątku: godz. 07.30 do 15.30;
  • Miejskie Stanowisko Kierowania: godz. 08.00 do 08.00 dnia następnego (system pracy ciągłej - zmianowej);
  • Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze: godz. 08.00 do 08.00 dnia następnego (system pracy ciągłej - zmianowej);
  • ponadto pracownicy systemu codziennego pracy mają dni wolne określone w rozporządzeniu MSWiA.