Biuletyn Informacji Publicznej   Biuletyn Informacji Publicznej
Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej
w Szczecinie
ul. Grodzka 1/5
  Komenda Miejska PSP w Szczecinie   Miasto Szczecin
www.bip.gov.pl   www.straz.szczecin.pl/bip/   www.straz.szczecin.pl   www.szczecin.pl
Dane adresowe
Godziny urzędowania
Kadra kierownicza
Komórki organizacyjne
Regulamin organizacyjny
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Akty prawne
Majątek i budżet
Przetargi
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
Praca w PSP
Polityka jakości
 
Wniosek o udostępnienie informacji przez KM PSP w Szczecinie

DANE WNIOSKODAWCY
Nazwisko i Imię / Jednostka: .................................
Adres: .....................................................................

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się
z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

SPOSÓB I FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI:*

  • dostęp do przeglądania informacji w urzędzie
  • kserokopia
  • pliki komputerowe

RODZAJ NOŚNIKA:

  • dyskietka 3,5
  • CD-ROM

FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI:

  • Przesłanie informacji pocztą elektroniczną pod adres .....................
  • Przesłanie informacji pocztą pod adres** ........................................
  • Odbiór osobiście przez wnioskodawcę

...............................
Miejscowość, data

........................................................
podpis wnioskodawcy

Uwagi:
* proszę zakreślić właściwe pole krzyżykiem
** wypełnić jeśli adres jest inny niż podany wcześniej
Urząd zastrzega prawo pobrania opłaty od informacji udostępnionych zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

wniosek.pdf


Autor dokumentu:
Udostępnił: Marian Binczarowski
23.12.2003 5:33 PM
Ostatnio zmodyfikował: Marian Binczarowski
14.09.2005 1:32 PM

Powrót powrót do poprzedniej strony
 
redakcja BIP
rejestr zmian
statystyka serwisu
dostęp do informacji publicznej
dostęp do informacji nie opublikowanej
wniosek o wydanie informacji publicznej
pomoc
bezpieczeństwo

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie©2003