Biuletyn Informacji Publicznej   Biuletyn Informacji Publicznej
Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej
w Szczecinie
ul. Grodzka 1/5
  Komenda Miejska PSP w Szczecinie   Miasto Szczecin
www.bip.gov.pl   www.straz.szczecin.pl/bip/   www.straz.szczecin.pl   www.szczecin.pl
Dane adresowe
Godziny urzędowania
Kadra kierownicza
Komórki organizacyjne
Regulamin organizacyjny
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Akty prawne
Majątek i budżet
Przetargi
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
Praca w PSP
Polityka jakości
 
Przyjmowanie i załatwianie spraw oraz stan spraw
Komenda Miejska PSP w Szczecinie

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie
- st.bryg. Jacek Staśkiewicz
przyjmuje interesantów we wszystkich sprawach ochrony przeciwpożarowej powiatu - codziennie oraz w sprawach skarg i wniosków - we wtorki od godziny 15.30-17.00 po wcześniejszym umówieniu się w sekretariacie.

W zależności od charakteru sprawy interesant może być skierowany bezpośrednio do komórki organizacyjnej Komendy Miejskiej PSP właściwej ze względu na zakres realizowanych zadań.

Sprawy kierowane na piśmie lub elektronicznie mogą być dostarczane do komendy poprzez:
- osobiste doręczenie w siedzibie komendy do sekretariatu - pokój nr 212 ul. Grodzka 1/5, 70 - 560 Szczecin,
- listownie na adres podany w powyższym punkcie,
- faksem na nr ( 0 91 ) 4348404,
- pocztą elektroniczną na adres: biuro@straz.szczecin.pl

Skargi i wnioski mogą być kierowane w formie:
- ustnie do protokołu ( przez zgłoszenie osobiste sprawy w sekretariacie komendy, gdzie pracownik sekretariatu sporządza "Protokół przyjęcia skargi /wniosku/" kierowanego do Komendanta Miejskiego PSP
- pisemnie

W sekretariacie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie pokój nr 212 tel. 0914348404 można uzyskać informacje lub dokumenty między innymi w zakresie:

1. zgłoszenia odbioru przeciwpożarowego obiektów
2. zgłoszenia organizacji imprez masowych
3. zgłoszenia obiektów do zbiorowego wypoczynku dzieci i młodzieży
4. prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych na wniosek stron
5. wydawania opinii o stanie bezpieczeństwa pożarowego użytkowanych budynków, obiektów, lokali
6. rozpatrywania skarg na zaniedbania przeciwpożarowe,
7. uzyskania zaświadczenia o zaistniałym pożarze lub miejscowym zagrożeniu,
8. możliwości zatrudnienia w Komendzie Miejskiej PSP i podjęcia nauki w Szkołach Pożarniczych,
9. uzyskania zaświadczenia o zatrudnieniu w Komendzie Miejskiej PSP w Szczecinie


Autor dokumentu: Monika Grzegorczyk
Udostępnił: Marian Binczarowski
19.06.2009 12:22 PM
Ostatnio zmodyfikował: Marian Binczarowski
06.03.2013 9:29 przed południem

Powrót powrót do poprzedniej strony
 
redakcja BIP
rejestr zmian
statystyka serwisu
dostęp do informacji publicznej
dostęp do informacji nie opublikowanej
wniosek o wydanie informacji publicznej
pomoc
bezpieczeństwo

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie©2003