Biuletyn Informacji Publicznej   Biuletyn Informacji Publicznej
Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej
w Szczecinie
ul. Grodzka 1/5
  Komenda Miejska PSP w Szczecinie   Miasto Szczecin
www.bip.gov.pl   www.straz.szczecin.pl/bip/   www.straz.szczecin.pl   www.szczecin.pl
Dane adresowe
Godziny urzędowania
Kadra kierownicza
Komórki organizacyjne
Regulamin organizacyjny
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Akty prawne
Majątek i budżet
Przetargi
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
Praca w PSP
Polityka jakości
 
Instrukcja serwisu BIP Komendy Miejskiej PSP w Szczecinie
W lewym górnym rogu strony znajduje się logo BIP i link do głównego serwisu BIP prowadzonego przez MSWiA. W prawym górnym rogu strony znajdują się loga Państwowej Straży Pożarnej i Miasta Szczecina oraz linki do strony Komendy Miejskiej PSP w Szczecinie i Urzędu Miejskiego w Szczecinie. W środkowej części znajduje się przycisk wyboru szybkiego wyszukiwania umożliwiający przeszukiwanie zawartości serwisu według stron zawartości.
Do nawigacji po stronie Biuletynu Informacji Publicznej służym menu główne i menu pomocnicze. W celu ułatwienia odnalezienia informacji wykonano aktywne przyciski umieszczone po obu stronach ekranu opisane na szarym tle. Po wskazaniu kursorem myszy nazwa linku zmienia kolor na czerwony.
Po wciśnięciu lewego przycisku myszy informacje wyświetlają się bądˇ w postaci kolejnych podmenu bądˇ w postaci informacji docelowej w środkowej części ekranu. Jeżeli do słowa lub wersu podlinkowana jest (podłączona) szersza informacja, słowo to lub wers są podkreślone, a po wskazaniu kursorem myszy zmienia kolor na czerwony. Po "kliknięciu" na podkreślonym słowie lub wersie nowe informacje wyświetlane są w postaci kolejnego podmenu lub wyświetlają się w postaci informacji docelowej w środkowej części ekranu lub nowym oknie przeglądarki.
Dokumenty specyficzne dla Komendy takie jak treść prawa miejscowego lub wnioski do wypełnienia zapisane są w postaci plików o rozszerzeniu pdf. W celu ich odczytania na komputerze powinien być zainstalowany program Acrobat Reader. Jest to darmowy program dostępny w internecie pod adresem:
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html
Na stronie głównej znajdują się ponadto następujące przyciski i zakładki:
Dane adresowe wyświetla dane adresowe komendy,
Godziny urzędowania wyświetla godziny urzędowania komendy,
Kadra kierownicza wyświetla dane kierownictwa komendy,
Komórki organizacyjne wyświetla wykaz komórek organizacyjnych komendy oraz umożliwia przejście do podstrony szczegółowo opisującej daną komórkę organizacyjną,
Regulamin organizacyjny wyświetla regulamin organizacyjny komendy,
Akty prawne wyświetla wykaz istotnych aktów prawnych,
Majątek wyświetla majątek jakim dysponuje komenda,
Przetargi wyświetla informację o ogłoszonych przetargach przez komendę,
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa wyświetla wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów prowadzonych przez komendę,
Redakcja BIP wyświetla wykaz osób odpowiedzialnych za redagownie i prowadzenie BIP Komendy Miejskiej PSP w Szczecinie,
Rejestr zmian wyświetla informacje o wszystkich zmianach wprowadzonych w dokumentach prezentowanych w BIP. Odnaleˇć tu można informacje jaki dokument, kiedy i w jaki sposób był zmieniany (dodany, skasowany czy zmodyfikowany),
Statystyka serwisu wyświetla dane statystyczne odwiedzin serwisu BIP komendy,
Dostęp do informacji publicznej wyświetla zasady i podstawy prawne dostępu do informacji publicznej jawnej,
Dostęp do informacji nie opublikowanej wyświetla zasady i warunki postępowania w celu otrzymania informacji publicznej jawnej nie opublikowanej,
Wniosek o wydanie informacji publicznej wyświetla druk wniosku o wydanie informacji publicznej jawnej nie opublikowanej w serwisie BIP komendy,
Pomoc wyświetla niniejszy tekst,
Bezpieczeństwo wyświetla warunki i zastrzeżenia prawne korzystania z zawartości serwisu.

Autor dokumentu:
Udostępnił: Marian Binczarowski
23.12.2003 4:37 PM
Ostatnio zmodyfikował: Marian Binczarowski
11.06.2006 2:55 PM

Powrót powrót do poprzedniej strony
 
redakcja BIP
rejestr zmian
statystyka serwisu
dostęp do informacji publicznej
dostęp do informacji nie opublikowanej
wniosek o wydanie informacji publicznej
pomoc
bezpieczeństwo

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie©2003