Biuletyn Informacji Publicznej   Biuletyn Informacji Publicznej
Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej
w Szczecinie
ul. Grodzka 1/5
  Komenda Miejska PSP w Szczecinie   Miasto Szczecin
www.bip.gov.pl   www.straz.szczecin.pl/bip/   www.straz.szczecin.pl   www.szczecin.pl
Dane adresowe
Godziny urzędowania
Kadra kierownicza
Komórki organizacyjne
Regulamin organizacyjny
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Akty prawne
Majątek i budżet
Przetargi
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
Praca w PSP
Polityka jakości
 
Majątek i budżet Komendy Miejskiej PSP w Szczecinie

I. Majątek KM PSP w Szczecinie
II. Budżet KM PSP w Szczecinie

I. Majątek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie stanowi własność Skarbu Państwa. Majątek trwały i majątek obrotowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie wg stanu na dzień 01 stycznia 2009r. przedstawia się następująco:

I. Majątek trwały wynosi (netto) w tym:
11.151.948,45 zł.
I.1. Rzeczowy majątek trwały w tym:
11.132.524,09 zł.
I.1.1. Środki trwałe
10.135.142,41 zł.
I.1.2. Inwestycje rozpoczęte
997.381,68 zł.
I.2. Wartości niematerialne i prawne
19.174,33 zł.
I.3. Należności długoterminowe
250,03 zł.
II. Majatek obrotowy wynosi w tym:
359.358,79 zł.
II.1. Zapasy
338.468,42 zł.
II.2. Należności krótkoterminowe
9.294,59 zł.
II.3. Środki pieniężne
11.622,78 zł.

II.Budżet Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie w 2009r. wynosi 16 808 000 zł. w tym:

II. Budżet 2009r. w tym:
16.808.000 zł.
II.1. wynagrodzenia i pochodne
13.858.302 zł.
II.2. świadczenia
1.719.476 zł.
II.3. wydatki rzeczowe
1.230.222 zł.

Archiwalne:

. 2008 . 2007. 2006 . 2005 . 2004 .


Autor dokumentu: mł.ogn.mgr Małgorzata Fieweger-Pawlikowska
Udostępnił: Marian Binczarowski
01.06.2009 6:50 PM
Ostatnio zmodyfikował: Marian Binczarowski
01.06.2009 6:57 PM

Powrót powrót do poprzedniej strony
 
redakcja BIP
rejestr zmian
statystyka serwisu
dostęp do informacji publicznej
dostęp do informacji nie opublikowanej
wniosek o wydanie informacji publicznej
pomoc
bezpieczeństwo

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie©2003