Biuletyn Informacji Publicznej   Biuletyn Informacji Publicznej
Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej
w Szczecinie
ul. Grodzka 1/5
  Komenda Miejska PSP w Szczecinie   Miasto Szczecin
www.bip.gov.pl   www.straz.szczecin.pl/bip/   www.straz.szczecin.pl   www.szczecin.pl
Dane adresowe
Godziny urzędowania
Kadra kierownicza
Komórki organizacyjne
Regulamin organizacyjny
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Akty prawne
Majątek i budżet
Przetargi
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
Praca w PSP
Polityka jakości
 
Komórki organizacyjne Komendy Miejskiej PSP w Szczecinie

1. Wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Komendy Miejskiej są:
- Wydział Operacyjno-Szkoleniowy -symbol - PR
- Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy -symbol - PZ
- Wydział Organizacyjno-Kadrowy -symbol - POiK
- Wydział Finansów -symbol - PF
- Wydział Kwatermistrzowski -symbol -PT
- Samodzielne Stanowisko Służby ds. BHP -symbol - PBHP
- Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych -symbol - PSO

2. W skład komendy miejskiej wchodzą następujące Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze PSP w Szczecinie:
- Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1, z siedzibą przy ul. Grodzkiej 1/5 -symbol PJRG-1
- Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2, z siedzibą przy ul. Struga 10a -symbol PJRG-2
- Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 3, z siedzibą przy ul. Klonowica 4 -symbol PJRG-3
- Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 4, z siedzibą przy ul. Nad Odrą 33 -symbol PJRG-4
- Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 5, z siedzibą przy ul. Firlika 9/14 -symbol PJRG-5

3. Obowiązki rzecznika prasowego Komendanta Miejskiego PSP w Szczecinie wykonuje st.kpt. Piotr Tuzimek - Z-ca Naczelnika wydziału kontrolno-rozpoznawczego.

Autor dokumentu:
Udostępnił: Marian Binczarowski
23.12.2003 5:04 PM
Ostatnio zmodyfikował: Marian Binczarowski
06.03.2013 10:25 przed południem

Powrót powrót do poprzedniej strony
 
redakcja BIP
rejestr zmian
statystyka serwisu
dostęp do informacji publicznej
dostęp do informacji nie opublikowanej
wniosek o wydanie informacji publicznej
pomoc
bezpieczeństwo

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie©2003