Biuletyn Informacji Publicznej   Biuletyn Informacji Publicznej
Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej
w Szczecinie
ul. Grodzka 1/5
  Komenda Miejska PSP w Szczecinie   Miasto Szczecin
www.bip.gov.pl   www.straz.szczecin.pl/bip/   www.straz.szczecin.pl   www.szczecin.pl
Dane adresowe
Godziny urzędowania
Kadra kierownicza
Komórki organizacyjne
Regulamin organizacyjny
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Akty prawne
Majątek i budżet
Przetargi
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
Praca w PSP
Polityka jakości
 
Informacje nieudostępnione w BIP KM PSP w Szczecinie
Udzielanie informacji publicznej nieudostępnionej w BIP Komendy Miejskiej PSP w Szczecinie na wniosek osoby zainteresowanej.

Wymagane dokumenty:
Wniosek o udzielenie informacji publicznej. druk do pobrania
Opłaty:
Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli komenda będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198).
Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Komendy.
Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie póˇniej niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.
Jednostka odpowiedzialna:
Wydział organizacyjno - kadrowy.
Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.
Podstawa prawna:
Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198.


Autor dokumentu:
Udostępnił: Marian Binczarowski
23.12.2003 4:50 PM
Ostatnio zmodyfikował: Marian Binczarowski
11.06.2006 2:35 PM

Powrót powrót do poprzedniej strony
 
redakcja BIP
rejestr zmian
statystyka serwisu
dostęp do informacji publicznej
dostęp do informacji nie opublikowanej
wniosek o wydanie informacji publicznej
pomoc
bezpieczeństwo

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie©2003