Biuletyn Informacji Publicznej   Biuletyn Informacji Publicznej
Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej
w Szczecinie
ul. Grodzka 1/5
  Komenda Miejska PSP w Szczecinie   Miasto Szczecin
www.bip.gov.pl   www.straz.szczecin.pl/bip/   www.straz.szczecin.pl   www.szczecin.pl
Dane adresowe
Godziny urzędowania
Kadra kierownicza
Komórki organizacyjne
Regulamin organizacyjny
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Akty prawne
Majątek i budżet
Przetargi
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
Praca w PSP
Polityka jakości
 
Bezpieczeństwo BIP Komendy Miejskiej PSP w Szczecinie

Ochrona prywatności i warunki użytkowania serwisu

Strony Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie są udostępniane na warunkach opisanych poniżej.
Strony Biuletynu Informacji Publicznej są dostępne w takim stanie w jakim użytkownik ją otrzymuje z serwera obsługującego. Właściciel witryny dokłada wszelkich starań, aby serwis był na bieżąco dostępny, jednak nie udziela żadnych gwarancji co do dostępności serwisu, która może być ograniczona lub przerwana w dowolnej chwili bez powiadamiania użytkownika. Właściciel stron zastrzega sobie prawo zmiany zawartości witryny w każdej chwili przez wyłączanie stron wcześniej dostępnych i włączanie nowych stron. Właściciel stron Biuletynu Informacji Publicznej nie bierze żadnej odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe podczas przeglądania stron. Ponadto wszelka zawartość ma wyłącznie charakter informacyjny. 
Jakakolwiek korespondencja przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej, jest przesyłana jako korespondencja nie mająca w żadnym przypadku charakteru prywatnego lub poufnego, a właściciel serwisu Biuletynu Informacji Publicznej nie jest zobowiązany do powstrzymania się od odtwarzania, publikacji lub jakiegokolwiek innego działania w wykorzystaniu otrzymanej tą drogą korespondencji. Właściciel serwisu Biuletynu Informacji Publicznej ma zapewnioną pełną swobodę w wykorzystaniu zawartości jakiejkolwiek korespondencji otrzymanej drogą elektroniczną, włączając w to wykorzystywanie prezentowanych pomysłów lub koncepcji, metod oraz wiedzy w tej korespondencji zawartej w jakimkolwiek celu, także w celu rozwoju, wytwarzania lub/oraz marketingu. W celu poprawienia funkcjonalności witryny stron Biuletynu Informacji Publicznej istnieje prawdopodobieństwo zamieszczania odwołań hipertekstowych do zasobów internetowych podmiotów trzecich. W takim przypadku użytkownik powinien zapoznać się z ograniczeniami prawnymi mającymi zastosowanie dla tych zasobów.
Wszelkie prawa do Systemu Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Miejskiej PSP w Szczecinie są w całości zastrzeżone na rzecz Komendy Miejskiej PSP w Szczecinie. Reprodukowanie, przenoszenie, dystrybucja lub zapisywanie na jakichkolwiek nośnikach, bez wcześniejszej pisemnej zgody jest zabronione. Użytkownik ma prawo przeglądania zamieszczonych stron oraz dokonywania ich zapisu na dysku twardym komputera w postaci plików tymczasowych. Ponadto użytkownik ma prawo drukowania wybranych stron dla swojego prywatnego użytku.


Autor dokumentu:
Udostępnił: Marian Binczarowski
23.12.2003 4:45 PM
Ostatnio zmodyfikował: Marian Binczarowski
11.06.2006 2:29 PM

Powrót powrót do poprzedniej strony
 
redakcja BIP
rejestr zmian
statystyka serwisu
dostęp do informacji publicznej
dostęp do informacji nie opublikowanej
wniosek o wydanie informacji publicznej
pomoc
bezpieczeństwo

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie©2003