Biuletyn Informacji Publicznej   Biuletyn Informacji Publicznej
Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej
w Szczecinie
ul. Grodzka 1/5
  Komenda Miejska PSP w Szczecinie   Miasto Szczecin
www.bip.gov.pl   www.straz.szczecin.pl/bip/   www.straz.szczecin.pl   www.szczecin.pl
Dane adresowe
Godziny urzędowania
Kadra kierownicza
Komórki organizacyjne
Regulamin organizacyjny
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Akty prawne
Majątek i budżet
Przetargi
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
Praca w PSP
Polityka jakości
 
Rejestry, ewidencje, archiwa KM PSP w Szczecinie
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie prowadzi następujące rejestry:

- rejestr korespondencji wychodzącej i przychodzącej,
- rejestr skarg i wniosków,
- rejestr wydanych delegacji służbowych,
- ewidencja pieczęci i stempli,
- "Książka kontroli",
- ewidencja wyjść w godzinach służbowych,
- ewidencja wyjść w godzinach prywatnych,
- ewidencja nadgodzin,
- rejestr spisów zdawczo-odbiorczych,
- rejestr delegacji

Powstała w toku działalności Komendy Miejskiej PSP w Szczecinie dokumentacja jest przekazywana do archiwum zakładowego. Sposoby i zasady udostępniania dokumentów znajdujących się w archiwum zakładowym KM PSP w Szczecinie zawarte są w rozdziale VII Udostępnianie akt § 19 - § 28 Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w jednostkach organizacyjnych PSP stanowiącej załącznik do Decyzji nr 17 Komendanta Głównego PSP z dnia 22 kwietnia 2009 r.


Autor dokumentu: Monika Grzegorczyk
Udostępnił: Marian Binczarowski
23.12.2003 4:43 PM
Ostatnio zmodyfikował: Marian Binczarowski
19.06.2009 12:18 PM

Powrót powrót do poprzedniej strony
 
redakcja BIP
rejestr zmian
statystyka serwisu
dostęp do informacji publicznej
dostęp do informacji nie opublikowanej
wniosek o wydanie informacji publicznej
pomoc
bezpieczeństwo

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie©2003