Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie - Wydarzenia, inicjatywy
  Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie ogłasza przetarg nieograniczony na „Remont pomieszczeń i instalacji budynków Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 3 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie” z dnia 20 kwietnia 2018r.   Dodano 20 kwietnia 2018r.    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU siwz roboty budowlane JRG 3 Załącznik nr 1 formularz oferty Załącznik nr 2 oswiadczenie wykluczenie wykonawcy Załącznik nr 3 oswiadczenie warunki podmioty trzecie Załącznik nr 4 wzór umowy Załącznik nr 5 do umowy wzór gwarancji 1 Załącznik nr 5 zobowiązanie podmiotu trzeciego Załącznik nr 6 dokumentacja projektowa Załącznik nr 7 STWiOR  Załącznik nr 8 przedmiary Załącznik nr 9 harmonogram  -------------------------------------------- informacja z otwarcia ofert   Wybór oferty  
  Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie ogłasza przetarg nieograniczony na „Remont pomieszczeń i instalacji budynków Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 3 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie” z dnia 4 kwietnia 2018r.   Dodano 04 kwietnia 2018r.    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU siwz roboty budowlane JRG 3 Załącznik nr 1 formularz oferty Załącznik nr 2 oswiadczenie wykluczenie wykonawcy Załącznik nr 3 oswiadczenie warunki podmioty trzecie Załącznik nr 4 wzór umowy Załącznik nr 5 do umowy wzór gwarancji 1 Załącznik nr 5 zobowiązanie podmiotu trzeciego Załącznik nr 6 dokumentacja projektowa Załącznik nr 7 STWiOR  Załącznik nr 8 przedmiary Załącznik nr 9 harmonogram    Dodano 12 kwietnia 2018r. prawidłowy rysunek S-4 pdf   POPRAWIONY PRZEDMIAR-ETAP I-KMPSP- Klonowica   -----------------------------------------------------------  Dodano 05 kwietnia 2018r. odpowiedź na zapytania wykonawców- 05-04-2018    Dodano 12 kwietnia 2018r. odpowiedź na zapytania wykonawców- 12-04-2018   -----------------------------------------------------------   Dodano 19 kwietnia 2018r. informacja z otwarcia ofert ----------------------------------------------------------- Dodano 19 kwietnia 2018r informacja o unieważnieniu
  23 marca 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 63 w Szczecinie odbyły się XLI Miejskie eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom". Turniej miał charakter konkursu i składał się z dwóch etapów, a uczestnicy byli podzieleni na trzy grupy wiekowe. Po części pisemnej wyłoniono najlepszych zawodników, którzy w kolejnym etapie odpowiedzi udzielali ustnie, po wcześniejszym losowaniu pytań. Oprócz specjalistycznej wiedzy, w tym przypadku należało wykazać się również znajomością strażackiego sprzętu. W konkursie wzięło udział 54. uczniów z 15 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Szczecin - dnia 15 marca 2018r Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej na stanowisko stażysta Liczba kandydatów do przyjęcia do służby: 9 Stanowisko etatowe (docelowe):  starszy ratownik specjalista w specjalności ratownictwo chemiczno - ekologiczne  System pełnienia służby: zmianowy Miejsce pełnienia służby: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, ul. Grodzka 1/5, 70-560 Szczecin. Więcej informacji poniżej:
  Szczecin - dnia 14 marca 2018r OGŁOSZENIE O NABORZE   Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie poszukuje     funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej do służby w grupie ratownictwa chemiczno - ekologicznego na stanowisku:   docelowo: specjalista w specjalności ratownictwo chemiczno - ekologiczne - Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza nr 2 w Szczecinie na zasadach przeniesienia służbowego
czwartek, 22 luty 2018 00:00

Plan zamówień publicznych 2018

Napisane przez
Plan zamówień publicznych 2018
poniedziałek, 30 listopad -0001 01:24

Nagroda Komendanta Głównego

Napisane przez
  Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, gen. brygadier Leszek Suski, w uznaniu za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, przyznał nagrodę finansową ze środków budżetowych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowanych na 2017 r. dla strażaków realizujących zadania służbowe. W dniu 30.11.2017 roku, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Kazimierz Lesisz wręczył decyzję o przyznaniu nagrody finansowej  dla Naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego mł. bryg. Danielowi Kulecie.    
poniedziałek, 30 listopad -0001 01:24

Awanse

Napisane przez
  Rozkazem Personalny Nr 10/2017 z dnia 09.11.2017r. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadał stopień starszego aspiranta  dla aspiranta Pawła Maleszy, oraz aspiranta Bartosza Dudy  Rozkazem Personalnym Nr 437/kadr/ 17 z dnia 10.11.2017r. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadał stopień kapitana dla młodszego kpitana Bartosza Przygórzewskiego.     
  Data ogłoszenia: 30 listopada 2017r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie poszukuje kandydatów \ kandydatek na stanowisko:   starszy inspektor do spraw: kwatermistrzowskich w Wydziale Kwatermistrzowskim MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Szczecin ADRES URZĘDU: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie ul. Grodzka 1/5 70-560 Szczecin
Strona 3 z 7