W dniu 4 maja 2020 r. w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka z udziałem kadry kierowniczej KM PSP w Szczecinie.

W trakcie apelu został odczytany list Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i druhów Ochotniczych Straży Pożarnych z okazji Dnia Strażaka.

Podczas uroczystości zostały odczytane wyciągi z rozkazów personalnych o nadaniu wyższych stopni służbowych.