Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie - Wydarzenia, inicjatywy