Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej na stanowisko stażysta

Liczba kandydatów do przyjęcia do służby: 5

Stanowisko etatowe (docelowe):  starszy ratownik

System pełnienia służby: zmianowy

Miejsce pełnienia służby:


Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie,

ul. Grodzka 1/5,
70-560 Szczecin

Ogłoszenie o naborze

 Lista osób zakwalifikowanych do II etapu

Wyniki po próbie wydolności i lęku wysokości - lista osób zakwalifikowanych do dalszego etapu

Wyniki części II - próby sprawnościowe i zakwalifikowanie do rozmowy

Wyniki III etap - rozmowa kwalifikacyjna

Wyniki naboru