Data ogłoszenia: 6 czerwca 2017r.

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

poszukuje kandydatów \ kandydatek na stanowisko:

starszy technik ds. informatyki w Wydziale Operacyjno - Szkoleniowym

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Szczecin

ADRES URZĘDU:

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie
ul. Grodzka 1/5
70-560 Szczecin

1.     WARUNKI PRACY

a.       praca biurowa w siedzibie Komendy oraz w terenie
b.      praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie,
c.       budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych,
d.      budynek nie posiada windy.

2.     ZAKRES ZADAŃ

 1. utrzymanie w pełnej sprawności urządzeń, aplikacji i innych elementów sieci komputerowej KM PSP w Szczecinie
 2. instalowanie i aktualizowanie oprogramowania w komputerach, serwerach oraz pozostałym sprzęcie teleinformatycznym będącym na wyposażeniu KM PSP
  w Szczecinie
 3. zapewnienie ciągłości pracy sieci komputerowej LAN oraz sprzętu komputerowego, ze szczególnym uwzględnieniem serwerów oraz stanowiska kierowania
 4. tworzenie kopii zapasowych danych komputerowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania komendy
 5. usuwanie awarii w łączności telefonicznej oraz sieci komputerowej
 6. udział w pracach związanych z modernizacją sieci telefonicznej
 7. programowanie centrali telefonicznej
 8. planowanie i realizacja inwestycji w zakresie łączności
 9. planowanie potrzeb dotyczących sieci telekomunikacyjnych i komputerowych
 10. udział w okresowych ocenach sieci teletechnicznej i komputerowej

3.     WYMAGANIA

 1. wykształcenie: min. średnie
 2. doświadczenie zawodowe:  5 lat - oświadczenie potwierdzające posiadane doświadczenie w zakresie zarządzania siecią komputerową z podaniem:
  1. nazwy  i adresu firmy (przedsiębiorstwa),
  2. przybliżonej liczby użytkowników sieci,
  3. przybliżonej liczby urządzeń aktywnych.
 3. Umiejętność zarządzania sieciami komputerowymi na poziomie co najmniej 300. urządzeń aktywnych
 4. Umiejętność zarządzania uprawnieniami  użytkowników sieci LAN
 5. Umiejętność zarządzania na poziomie użytkownika kontrolą dostępu, centralą telefoniczną
 6. Umiejętność zarządzania urządzeniami sieciowymi (serwery, switch’e, rejestratory) m.in. Cisco, HP,
 7. Umiejętność zarządzania serwerami hostingu (poczta elektroniczna, www, sql, php)
 8. Znajomość środowiska Windows, Windows Server, MS Office.

Wymagane oświadczenie potwierdzające spełnienie wymagań określonych w pkt. 3-8

4.     WYMAGANIA DODATKOWE

 1. odpowiedzialność i wysoka motywacja do rzetelnego wykonywania powierzonych zadań,
 2. odporność na stres i dobra organizacja pracy,
 3. doskonałe umiejętności komunikowania się,
 4. wysoka kultura osobista, dyskrecja.

5.     DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 1. Życiorys/CV i list motywacyjny
 2. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 3. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

6.     TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 1. Dokumenty należy złożyć do: 20 czerwca 2017 r.
 2. Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 3. Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie
  ul. Grodzka 1/5
  70-560 Szczecin

7.     INNE INFORMACJE:

Przewidywany termin zatrudnienia: lipiec 2017 r. Zatrudnienie na okres próbny – 3 miesiące. Oferty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem "oferta zatrudnienia na stanowisku starszego technika ds. informatyki ".
Techniki i metody naboru: weryfikacja formalna nadesłanych ofert, rozmowa kwalifikacyjna.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (91) 434-84-02.