Szczecin - dnia 1 czerwca 2017r.

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

 poszukuje kandydatów \ kandydatek na stanowisko:

technik do spraw: organizacyjnych w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Szczecin

ADRES URZĘDU:

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie
ul. Grodzka 1/5
70-560 Szczecin

 

WARUNKI PRACY

- praca biurowa w siedzibie Komendy,
- praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie,
- budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych,
- budynek nie posiada windy.

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie kancelarii Komendy, w tym: przyjmowanie poczty, rejestracja
  w dzienniku korespondencyjnym, rozdział zadekretowanej poczty, przygotowywanie
  i wysyłanie korespondencji
 • obsługa sekretariatu Komendanta i jego zastępców, w tym: regulowanie ruchem interesantów, obsługa urządzeń telekomunikacyjnych, przyjmowanie i łączenie rozmów telefonicznych, prowadzenie terminarza spotkań, narad oraz informowanie
  o ich terminach Komendanta i jego zastępców
 • prowadzenie rejestrów i nadzór nad wszelkimi identyfikatorami Komendy,
  w szczególności pieczęciami, stemplami służbowymi, upoważnieniami
 • realizowanie zadań z zakresu planowania pracy jednostki tj. opracowywanie zbiorczych planów pracy Komendy
 • prowadzenie zbioru zewnętrznych i wewnętrznych aktów prawnych
 • obsługa odpraw służbowych, narad i spotkań

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w administracji

 

WYMAGANIA DODATKOWE

 • odpowiedzialność i wysoka motywacja do rzetelnego wykonywania powierzonych zadań,
 • odporność na stres i dobra organizacja pracy,
 • doskonałe umiejętności komunikowania się,
 • wysoka kultura osobista, dyskrecja, dbałość o wygląd zewnętrzny

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 14 czerwca 2017 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie
  ul. Grodzka 1/5
  70-560 Szczecin

INNE INFORMACJE:

Przewidywany termin zatrudnienia: lipiec 2017 r. Zatrudnienie na okres próbny – 3 miesiące. Oferty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem "oferta zatrudnienia na stanowisku technika ds. organizacyjnych".

Techniki i metody naboru: weryfikacja formalna nadesłanych ofert, rozmowa kwalifikacyjna.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (91) 434-84-75.