Drukuj

W dniu 4 maja 2020 r. w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka z udziałem kadry kierowniczej KM PSP w Szczecinie.

W trakcie apelu został odczytany list Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i druhów Ochotniczych Straży Pożarnych z okazji Dnia Strażaka.

Podczas uroczystości zostały odczytane wyciągi z rozkazów personalnych o nadaniu wyższych stopni służbowych.

Awansowani zostali:

Z okazji Dnia Strażaka zostały przyznane nagrody finansowe.

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:

Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej:

Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie: