Szczecin - dnia 29 kwietnia 2019r

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej na stanowisko stażysta

Liczba kandydatów do przyjęcia do służby: 7

Stanowisko etatowe (docelowe):  starszy ratownik specjalista w specjalności ratownictwo chemiczno - ekologiczne 

System pełnienia służby: zmianowy

Miejsce pełnienia służby: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, 
ul. Grodzka 1/5, 70-560 Szczecin.

Więcej informacji poniżej:

Ogłoszenie o naborze

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu

Wyniki z testu sprawności fizycznej

Wyniki sprawdzianu akrofobii

Punktacja za dokumenty i informacja o rozmowie kwalifikacyjnej

Punktacja z rozmowy kwalifikacyjnej